Rekrutacja na studia niestacjonarne UWr – 2007 – TerazWrocław.pl – Informacje Praca Studia Nauka Imprezy Mieszkanie we Wrocławiu Stancje

Rekrutacja na studia niestacjonarne UWr – 2007

31 lipca 2007 w Wydarzenia

Rekrutacja na studia niestacjonarne UWr - 2007

Rekrutacja na studia niestacjonarne UWr - 2007

Wydział Filologiczny

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 10 lipca 2007 do 7 września. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 21 września 2007.
Cena: 4400 zł/rok
Limit miejsc: 100 (tylko zaoczne)

FILOLOGIA ANGIELSKA, FILOLOGIA ANGIELSKA Z HISTORIĄ
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 1 sierpnia 2007 do 31 sierpnia. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 23 września 2007
Cena: 3900 zł/rok
Limit miejsc: 60 (tylko wieczorowe)

FILOLOGIA CZESKA
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 10 lipca 2007 do 7 września. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 21 września 2007.
Cena: 4100 zł/rok
Limit miejsc: 50 (tylko wieczorowe)

FILOLOGIA NIDERLANDZKA
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 1 lipca 2007 do 16 września. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 27 września 2007.
Cena: 4200 zł/rok
Limit miejsc: 25 (tylko wieczorowe)

FILOLOGIA POLSKA
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 10 lipca 2007 do 7 września. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 21 września 2007.
Cena: 3400 zł/rok
Limit miejsc: 170 (tylko zaoczne)

FILOLOGIA ROSYJSKA
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 10 lipca 2007 do 7 września. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 21 września 2007.
Cena: 2600 zł/rok – zaoczne, 4100 zł/rok – wieczorowe
Limit miejsc: 50 (zaoczne), 50 (wieczorowe)

FILOLOGIA UKRAIŃSKA
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 10 lipca 2007 do 7 września. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 21 września 2007.
Cena: 4100 zł/rok
Limit miejsc: 20 (tylko wieczorowe)

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 10 lipca 2007 do 7 września. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 21 września 2007.
Cena: 2500 zł/rok
Limit miejsc: 60 (tylko zaoczne)

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

ARCHEOLOGIA
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 23 lipca 2007 do 31 sierpnia. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 17 września 2007.
Cena: 3200 zł/rok
Limit miejsc: 40 (tylko wieczorowe)

ETNOLOGIA
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 23 lipca 2007 do 31 sierpnia. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 17 września 2007.
Cena: 2800 zł/rok
Limit miejsc: 60 (tylko zaoczne)

HISTORIA
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 23 lipca 2007 do 14 wrzenia. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 25 września 2007.
Cena: 2900 zł/rok
Limit miejsc: 125 (zaoczne), 125 (wieczorowe)

HISTORIA SZTUKI
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 23 lipca 2007 do 14 wrzenia. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 25 września 2007.
Cena: 3400 zł/rok
Limit miejsc: 90 (tylko wieczorowe)

KULTUROZNAWSTWO
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 23 lipca 2007 do 31 sierpnia. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 17 września 2007.
Cena: 3200 zł/rok
Limit miejsc: 70 (tylko zaoczne)

PEDAGOGIKA
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 23 lipca 2007 do 31 sierpnia. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 17 września 2007.
Cena: 3200 zł/rok
Limit miejsc: 180 (tylko zaoczne)

PEDAGOGIKA – KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE I EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 23 lipca 2007 do 31 sierpnia. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 19 września 2007.
Cena: 3900 zł/rok
Limit miejsc: 50 (tylko zaoczne)

PSYCHOLOGIA
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 23 lipca 2007 do 17 sierpnia. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 3 września 2007.
Cena: 5400 zł/rok – I rok, jednolite magisterskie
Limit miejsc: 180 (tylko wieczorowe)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

PRAWO – zaoczne
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 4 lipca 2007 do 10 września. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 27 września 2007.
Cena: 4200 zł/rok – jednolite magisterskie
Limit miejsc: 300

PRAWO – wieczorowe
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 4 lipca 2007 do 15 sierpnia. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 28 sierpnia 2007.
Cena: 6200 zł/rok – jednolite magisterskie
Limit miejsc: 300

ADMINISTRACJA
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 4 lipca 2007 do 10 września. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 27 września 2007.
Cena: 4200 zł/rok
Limit miejsc: 600 (tylko zaoczne)

EKONOMIA
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 4 lipca 2007 do 10 września. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 27 września 2007.
Cena: 4200 zł/rok
Limit miejsc: 150 (tylko zaoczne)

Wydział Nauk Biologicznych

BIOLOGIA
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 1 sierpnia 2007 do 28 sierpnia. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 11 września 2007.
Cena: 4500 zł/rok
Limit miejsc: 50 (tylko zaoczne)

OCHRONA ŚRODOWISKA
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 1 sierpnia 2007 do 28 sierpnia. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 11 września 2007.
Cena: 4500 zł/rok
Limit miejsc: 50 (tylko zaoczne)

Wydział Nauk Społecznych

POLITOLOGIA
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 1 sierpnia 2007 do 30 sierpnia. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 21 września 2007.
Cena: 3800 zł/rok
Limit miejsc: 150 (tylko zaoczne)

EUROPEISTYKA
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 1 sierpnia 2007 do 30 sierpnia. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 21 września 2007.
Cena: 3800 zł/rok
Limit miejsc: 100 (tylko zaoczne)

FILOZOFIA
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 1 sierpnia 2007 do 30 sierpnia. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 21 września 2007.
Cena: 2700 zł/rok
Limit miejsc: 120 (tylko zaoczne)

SOCJOLOGIA
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 1 sierpnia 2007 do 30 sierpnia. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 21 września 2007.
Cena: 3800 zł/rok
Limit miejsc: 200 (zaoczne – spec. komunikacja społeczna i badanie rynku), 150 (zaoczne – spec. praca socjalna i służby społeczne)

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 1 sierpnia 2007 do 30 sierpnia. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 21 września 2007.
Cena: 3700 zł/rok
Limit miejsc: 160 (tylko zaoczne)

Wydział Chemii

CHEMIA
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 1 sierpnia 2007 do 9 września. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 21 września 2007.
Cena: 2700 zł/rok
Limit miejsc: 60 (tylko zaoczne)

Wydział Matematyki i Informatyki – rekrutacja zakończona 23 lipca.

Wydział Biotechnologii

BIOTECHNOLOGIA
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 1 sierpnia 2007 do 25 sierpnia. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 18 września 2007.
Cena: 7000 zł/rok
Limit miejsc: 100 (tylko wieczorowe)

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

GEOGRAFIA

Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 1 sierpnia 2007 do 3 września. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 15 września 2007.
Cena: 4500 zł/rok
Limit miejsc: 90 (tylko zaoczne)

GEOLOGIA
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa od 1 sierpnia 2007 do 3 września. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne: 15 września 2007.
Cena: 4500 zł/rok
Limit miejsc: 60 (tylko zaoczne)

UWAGA: Podane ceny to koszt I roku na studiach niestacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich. Limit miejsc obejmuje tylko I rok studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich.
Szczegóły dotyczące płatności znajdziesz tutaj .

Podziel się opinią! Dodaj komentarz.
0

Twój podpis: (pole jest wymagane)